ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Երեխաների հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում/ էմերջենս/

Անհետաձգելի բուժօգնության (Էմերջենսի) բաժին պացիենտն ուղղորդվում է ընդունարանի ընդհանուր բաժնից՝ մինչև 24 ժամ տևողությամբ անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով:

Էմերջենսի  բաժնի գործառույթներն են`

1) պացիենտի զննում և նախնական ախտորոշում,

2)խորհրդատվությունների և անհրաժեշտ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների կազմակերպում,

3) անհետաձգելի բժշկական օգնության ցուցաբերում

4) հոսպիտալացման վերաբերյալ որոշման կայացում` համապատասխան բաժանմունքի հստակեցումով