ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Լաբորատորիա

«Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի»  լաբորատորիան բաղկացած է կլինիկական, կենսաքիմիական, իմունաբանական, մանրէաբանական և բջջաբանական լաբորատոր ծառայություններից, որտեղ իրականացվում են կենսաբանական տարբեր հեղուկների և նյութերի` արյան, մեզի, կղանքի, մաշկից`  քերուկների, տարբեր օրգանների արտազատուկների կենսաքիմիական, արյունաբանական, իմունաբանական,  մանրէաբանական հետազոտություններ:

Հետազոտություններն իրականացվում են հիվանդանոցում բուժվող, հիվանդների, ինչպես նաև ամբուլատոր կարգով դիմող պացիենտների համար: Լաբորատորիայում իրականացվող բոլոր ծառայություններից կարող են օգտվել յուրաքանչյուր  ուղեգրված կամ առանց ուղեգրի անձինք՝ առանց որևէ տարիքային կամ այլ սահմանափակումների: Լաբորատորիաները հագեցված են ժամանակակից ախտորոշիչ սարքավորումներով,մասնավորապես Cobac b  և Cobac e անալիզատորներով: Տարեց-տարի ավելանում է լաբորատոր հետազոտությունների ցանկը և ծավալը: