ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված լիցենզիաները

http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/8-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/7-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/6-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/1-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/5-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/4-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/3-scaled-300x200.jpg
http://oks.am/wp-content/uploads/2020/05/2-scaled-300x200.jpg