ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Մանկական վերականգնողական ծառայություն

2015 թվականից հիվանդանոցում գործում է մանկական վերականգնողական ծառայությունը: Այստեղ բարձր որոկավորում ունեցող մասնագետների /վերականգնողաբան, հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, էրգոթերապիստ, սուրդոթերապիստ, լոգոպեդ/ կողմից վերականգնողական բուժօգնություն են ստանում մտավոր, հոգեկան, լսողական և այլ խանգարումներով երեխաները: