ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Պատվերներ

<<Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց>> ՓԲԸ-ում պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրականացվում է`

  • 0-18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնություն պահանջող մանկաբուժական,վիրաբուժական,վնասվածքաբանական,քիթ կոկորդ ականջաբանական,վերակենդանացման և նեոնատոլոգիական դեպքերը
  • Սոցիալական փաթեթի շահառուները ընդհանուր վիրաբուժական, քիթկոկորդականջաբանական և գինեկոլոգիական բուժօգնություն պահանջող դեպքերում
  • Զինծառայողները ինչպես նաև փրկարար ծառայողները և նրանց ընտանիքի անդամների վիրաբուժական, քիթկոկորդականջաբանական և գինեկոլոգիական բուժօգնություն պահանջող դեպքերում
  • Ծննդօգնությունը
  • Հղիության ախտաբանական ընթացքի հետ կապված հղիների հիվանդանոցային բուժօգնությունը
   Նորածինների բնածին հիպոթիրեոզի,կոնքազդրային հոդի դիսպլազիայի, լսողության խանգարումների վաղ հայտնաբերման նպատակով սկրինինգների իրականացումը

Գինեկոլոգիական անհետաձգելի դեպքերը և սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված կանանց գինեկոլոգիական հիվանդանոցային բուժօգնություն պահանջող դեպքերը
<<Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց>> ՓԲԸ-ում պետության կողմից երաշխավորված հիվանդանոցային պայմաններում անվճար արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրականացվում է`

  • Մտավոր,հոգեկան,լսողական և այլ զարգացման խանգարումներով երեխաների գնահատման և վերականգնողական բուժման ծառայությունները
  • 0-18 տարեկան երեխաների էնդոկրին դիսպանսեր հսկողությունը
  • 0-18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնությունը և սպասարկումը/ էմերջենս/
  • Հղիների հսկողությունը կանանց կոնսուլտացիայում
  • Հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության ընթացքում կատարվող լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները, ինչպես նաև հղիների մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս և մոր և պտղի դոպպլերֆլուսիմետրիա հետազոտությունները
   Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց դժվարամատչելի/ իմունաբանական/ ախտորոշիչ հետազոտությունները