ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՎՍՏՐԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑ
Հասցեն՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5 Ընդունարան +37431235629

Տեղեկատվություն աշխատակիցների համար

Վճարովի բժշկական ծառայությունների գների զեղչման կարգ


Ներքին կարգապահական կանոնակարգՍտացիոնար և ամբուլատոր բուժառուների առաջնային բժշկական փաստաթղթերի ձևակերպման կանոններՍտացիոնար և ամբուլատոր բուժառուներին, այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բժշկական փաստաթղթերի տրամադրման կանոններ