Վճարովի հիվանդասենյակներ առանձին սանհանգույցով, կահավորված հեռուստացույցով և սառնարանով

20200527_11390801